Kerndoelen Cultuureducatie

Sinds maart 2004 ligt er een voorstel voor nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs.
Het basisonderwijs bevordert een brede vorming van kinderen. Kerndoelen beschrijven
wat kinderen moeten leren om te kunnen functioneren in de maatschappij en om zich
verder te kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs. In de preambule die onder de
kerndoelen ligt staat het volgende: het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke
ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van onder meer
culturele vaardigheden van kinderen. Emotionele en creatieve ontwikkeling en het aanleren
van culturele vaardigheden zijn hier dus niet uitsluitend voorbehouden aan het leergebied
Kunstzinnige Oriëntatie, maar maken deel uit van het totale schoolcurriculum van
elke basisschool.De kerndoelen zijn opgedeeld in domeinen waarvan het domein Kunstzinnige oriëntatie
er één is. In de inleiding (de karakteristiek) van het domein Kunstzinnige oriëntatie staat
dat kinderen door middel van een Kunstzinnige oriëntatie kennis maken met culturele en
kunstzinnige aspecten. De volledige tekst van dit voorstel in te vinden op
www.minocw.nl/kerndoelen.
De karakteristiek beschrijft de volgende kenmerken van het domein Kunstzinnige oriëntatie:
Leerlingen leren zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein ontleende middelen:
• Ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de
hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
• Ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
• Ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het
zingen;
• Ze spelen en bewegen.
Kunstzinnige oriëntatie laat leerlingen kennismaken met die aspecten van cultureel erfgoed
waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun
bestaan.
Kunstzinnige oriëntatie is er op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen
voor de culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving
Het gaat bij Kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de
hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit.
Interactie met de buitenwereld is belangrijk, leerlingen leren zich open te stellen: ze kijken
naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging.
Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
We hebben 71 gasten online